sábado, 25 de abril de 2009

Mestres na II RepúblicaA comezos do século XX, a ensinanza pública limitábase a ensinar as catro regras, a ler e escribir, e inculcar aos alumnos as ideas de disciplina, xerarquía e autoridade . Os estudos medios e superiores estaban reservados unicamente ás clases máis poderosas da sociedade.
A II República española que se proclamou o 14 de abril de 1931 simboliza a democracia e a modernidade, a liberdade, a educación e o progreso, a igualdade e os dereitos universais para todos os cidadáns. Para implantar un Estado democrático, necesitábase un pobo alfabetizado, e a Republica atopouse cunha España analfabeta, e desnutrida, pero ansiosa por aprender. Créase o concepto de escola unificada que garantía a gratuidade da ensinanza ata os dazaoito anos e de asistencia obrigatoria ata os doce para todos os nenos e nenas en igualdade de condicións, independentemente da súa condición social, relixiosa, e política.
Por iso, unha das reformas máis importantes que levou a cabo a II Republica foi a da ensinanza, creando unha escola pública, obrigatoria, laica, mixta e inspirada no ideal da solidaridad humana, onde a actividade práctica era o eixo da metodoloxía. Moitos dos seus ideais estaban contidos na Institución Libre da Ensinanza.
Proxectouse a creación de 27.000 escolas, nas que se colocarían aos mellores mestres, antes formados nuns cursos preparatorios impartidos por inspectores (que non só tiñan carácter fiscal) co que se melloraba a formación dos educadores. Ademais, a República elevou o Maxisterio a carreira universitaria, mellorando considerablemente os soldos dos mestres, quen pasaban moitos apuros económicos, de aí a célebre frase pasas máis fame cá un mestre de escola.
Mais antes de educar, a Republica tivo que alimentar e incluso vestir os alumnnos. Había cantinas e roupeiros escolares, e tiveron unha gran popularidade as colonias escolares, nas que os alumnos viaxaban ao mar, á montaña, salía de excursión, facían deporte, e sobre todo comían. Intentouse facer do alumno o protagonista do novo proxecto pedagóxico, creando unha ensinanza moito máis participativa e activa, por examplo, saíndo ao campo para experimentar as leccións das ciencias naturais, estimulando así, a curiosidade do alumno.
Os mellores esforzos en canto á innovación educativa e calidade da ensinanza comezan coas Misións Pedagóxicas da II República, o 70% dos homes eran analfabetos, e moito máis as mulleres. Os máis ilustres escitores, poetas, pedagogos… levaron ata o último punto de España (este tratábase dun país principalmente rural) camionetas cargadas de libros (auténticas bibliotecas ambulantes), proxeccións cinematográficas, teatro (destaca a famosa compañía de teatro A Barraca)… tíñase que levar a cultura ao pobo, xa que un pobo non pode ser libre se non ten cultura.
Outro principio da escola republicana era a neutralidad relixiosa, ideolóxica e filosófica, respectando a conciencia dos nenos, e a liberdade relixiosa dos profesores que ata entón tiñan a obriga de impartir clases de relixión. Prohíbeselles ás ordes relixiosas impartir ensinanzas.
Esta experiencia durou moi pouco, varios xenerais golpistas, con Franco á cabeza, apoiados pola Igrexa católica, e a dereira máis reaccionaria, encargáronse de acabar con esta aventura pedagóxica, subvencionando xenerosamente a escola privada, erradicado todos os aspectos progresistas da escola republicana, degradando novamente os estudos de Maxisterio, e retraendo economicamente aos mestres á época anterior á República.
Moitos mestres e mestras foron asasinados , acusados de ateos, de corruptores de mentes, de extranxerizantes, rompendo coa orde tradicional española.
Non en van se coñece a II República como a República dos mestres, fabulosamente ilustrada na película A Lingua das volvoretas, baseada nun dos relatos do libro ¿Que me queres amor? de Manuel Rivas, que narra a vida escolar na Galicia de 1936, cun mestre de ideas liberais e republicanas, que vai ser vítima da sublevación fascista.

domingo, 19 de abril de 2009

Concepción Arenal


Mi vida ¿a quién importa?

¿Quién soy?

Una hoja caída

que un día barrerá

el huracán (...)


Concepción Arenal naceu en Ferrol no ano 1820. A súa nenez transcorreu na Coruña. O seu pai, foi un militar que estivo moitas veces na cárcere pola súa ideoloxía liberal e por estar en contra do réxime monárquico absolutista do rei Fernando VII. A consecuencia das súas estancias en prisión enferma e morre, quedando Concepción Arenal orfa aos 8 anos. O recordo do seu pai será unha guía para a súa comprensión da dor humana. Nese mesmo ano marcha coa súa nai a Cantabria, e anos máis tarde, no 1834, marchan a Madrid, onde estuda nun colexio para señoritas. En 1842 entra por primeira vez na Universidade. Foi a primeira muller en estudar nas aulas da Universidade Complutense de Madrid. Para poder ingresar ( e para poder participar nas tertulias políticas e literarias, defendendo en máis dunha ocasión os dereitos das mulleres) tivo que vestirse de home.
Casa co avogado Fernando García Carrasco, home capaz de entender e aceptar a actitude combativa de Concepción ante as inxusticias da súa época. O matrimonio, gáñase a vida escribindo para o xornal La Iberia, onde Fernando chega a ser editorialista e redactor. En xaneiro de 1857 Fernando García morre,e Concepción Arenal decide trasladarse a Asturias e posteriormente a Portes (Cantabria) onde funda en 1859 o grupo feminino de Conferencias de San Vicente de Paúl para axudar aos pobres.
En 1868, aceptou o cargo de inspectora de Casas de Corrección de Mulleres, cargo que ocupou ata 1873. Tres anos máis tarde, comenzou a colaborar coa revista La Voz de la Caridad, de Madrid, para a cal escribeu durante catorce anos sobre as miserias do mundo que a rodeaba
Como xornalista reivindicou situacións marxinais, un dos aspectos máis progresistas foi a consideración da muller como ser humano marxinado.
Publicou libros de poesía e ensaio: Cartas a los delincuentes (1865), Oda a la esclavitud (1866),, El reo, el pueblo y el verdugo o La ejecución de la pena de muerte (1867)
Activista convencida das súas ideas, sustentadas nos seus artigos e libros: coñeceu o horror das cárceres, o maltrato e miseria dos hospicios e manicomios. Na guerra civil carlista acompañou ás tropas cristiás para atender os feridos de ambos bandos, e dirixiu o hospital de campaña que se montou para atender os moribundos e feridos.
Foi nomeada visitadora de prisións e inspectora de casas de corrección de mulleres,
secretaria xeral da Cruz Vermella, membro da Xunta Directiva do Ateneo de Señoras.
A comezos dos anos noventa cambia a súa residencia para Vigo, onde falece.


Concepción deixounos varias frases délebres que reflicten moi ben o seu pensamento.


"Non é tan culpable o que descoñece un deber como o que o acepta e o pisa."


"O home que se levanta é ainda máis grande có que non caeu."


"As forzas que se asocian para o ben non se suman, multiplícanse."