miércoles, 11 de marzo de 2009

O republicanismo en Galicia durante a Restauración borbónica


Debido ao desenvolvemento do rexionalismo galego e a coincidencia na defensa da autonomía política para Galicia, algúns respublicanos, sobre todo federais,buscaron unha certa aproximación a partires da década de 1880. Así, Aureliano Pereira, fundou a Asociación Rexionalista lucense. En 1813 republicanos e rexionalistas, participaron xuntos na protesta contra o Goberno polo intento de suprimir a Capitanaría da Coruña e crearon Xunta de Defensa de Galicia e, debido ao apoio popular, conseguiron evitar a súa eliminación.
Sen embargo, as súas diferenzas ideolóxicas fixeron moi dificil calquer tipo de unión.
O fracaso elctoral e a imposibilidade de intervir nas accións de goberno,fixeron que moitos republicanos galego se incorporaran ao partido de Sagasta.
A pesares de que na meirande parte das cidades galegas consideraban aos republicanos coma unha minoría mas avida, na Coruña conseguiron manterse unidos en torno ao Casino Republicano e á Unión Republicana local, contando con figuras tan importantes cma Perez Costales, Moreno Barcia ou Casares Paz. Durante algún tempo, dominaron por ampla maioría o Concello, aínda que o alcalde era monárquico (nomeado polo Goberno). Aínda así, a súa capacidade para alterar as bases do sistema parecía estancada.

No hay comentarios: